• INFORMACJA O SPOSOBIE NAUKI ZDALNEJ ORAZ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

          W związku z panującą sytuacją, pandemią koronawirusa  Szkoły znalazły się w sytuacji gdzie muszą stawić czoła przepisom dotyczącym realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej za pomocą poczty elektronicznej i innych narzędzi  pracy grupowej, np. komunikatory internetowe, narzędzia konferencyjne, które stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli.
         Korzystając z nich, warto pamiętać o zasadach, które pomogą
     zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online:

     1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
     2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
     3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
     4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
     5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
     6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
     7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
     8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
     9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
     10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
     11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
     12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
     13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
     14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.
     15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
     16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
     17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
     18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
     19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
     20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

     Źródło: www.uodo.gov.pl

     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnym w Przasnyszu im Kawalerów Orderu Uśmiechu może wymagać od ucznia (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta potrzebnego, aby  zalogować się do narzędzia zdalnego nauczania.
     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu jako ADO - reprezentowanym przez pana Arkadiusza Siejkę – Dyrekra szkoły zbiera dane, które są wykorzystywane wyłącznie w celu możliwości przeprowadzenia zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej.
     Dane te są zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich technik. Dane nie są udostępniane osobom nieupoważnionym i nie będą ulegały zmianie modyfikacji.

     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi gromadzi dane:

     • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres email ucznia (opiekuna prawnego)
     • Wiek ucznia
     • Wizerunek użytkownika (ucznia, opiekuna prawnego)
     • Dane głosowe -  wypowiadane przez użytkownika (ucznia, opiekuna prawnego)
     • Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury
     • Obrazy – obrazy które uczeń ma obowiązek przesłać np. plikiem graficznym
     • Dane o treściach multimedialnych – np. plikach audio
     • Dane społecznościowe – kontakty i relacje jeżeli są one wykorzystywane do udzielania informacji innym użytkownikom i do komunikowania się z innymi

      Jednocześnie informuję, że Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.