• Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

     

    TERMIN

    UWAGI

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    01.09.2021 r.

     

    I półrocze

    od 01.09.2021 r.

    do 28.01.2022 r.

     

    II półrocze

    od 14.02.2022 r.

    do 24.06.2022 r.

     

    DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    Dzień Edukacji Narodowej 

    14.10.2021 r. (czwartek)

    Dzień wolny zgodnie
    z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

    Święto Niepodległości

    11.11.2021 r. (czwartek)

     

    Dzień wolny

    12.11.2021 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie
    z Rozporządzeniem MEN
    w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2021 r.

     

    Święto Trzech Króli

    06.01.2022 r. (czwartek)

     

    Dzień  wolny

    07.01.2022 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie
    z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

    Ferie zimowe

    31 stycznia  - 13 lutego  2022 r.

     

    Rekolekcje wielkopostne - dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk.

    7 – 8 kwietnia 2022 r. (czwartek-piątek)

    opieka świetlicowa

    Wiosenna przerwa świąteczna

    14 - 19 kwietnia 2022 r.

     

    Dzień wolny

    2 maja 2022 r.  (poniedziałek)

    Dzień wolny zgodnie
    z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

    Święto Konstytucji 3 maja

    03.05.2022r. (wtorek)

     

    Egzamin ósmoklasisty:

    1 – język polski (wtorek)

    2 – matematyka (środa)

    3 – język obcy nowożytny (czwartek)

    24 - 26 maja   2022 r.

    Dni wolne od zajęć lekcyjnych

    Dzień Dziecka

    01.06.2022 r. (środa)

    Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie uczestniczą w innych zajęciach szkolnych.

    Boże Ciało

    16.06.2022 r. (czwartek)

     

    Dzień wolny

    17.06.2022 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie
    z Rozporządzeniem MEN
    w sprawie organizacji roku szk. („dzień dyrektorski”)

    Egzamin ósmoklasisty:

    1- język polski (poniedziałek)

    2 – matematyka (wtorek)

    3- język obcy nowożytny (środa)

    13-15 czerwca 2022 r.

    Termin dodatkowy dla uczniów, którzy nie mogli zdawać egzaminu
    w podstawowym terminie

    Zakończenie roku szkolnego

    24.06.2022 r. (piątek)

     

    Wakacje

    od 25.06.2022 r.
    do 31.08.2022 r.

     

     

    SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

    Zebrania z rodzicami uczniów
    kl. 0- VIII
    (wywiadówki)

    21.09.2021 r. (wtorek)

    16.11.2021 r. (wtorek)

    27.01.2022 r. (czwartek)

    15.03.2022 r. (wtorek)

    17.05.2022 r. (wtorek)

    Godziny zebrań będą ustalane przed każdym spotkaniem

    Dni otwarte szkoły

    12.10.2021 r. (wtorek)

    07.12.2021 r. (wtorek)

    05.04.2022 r. (wtorek)

    07.06.2022 r. (wtorek)

     

    Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach:
    16-18.

    W przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne, zarówno spotkania z rodzicami,
    jak i dni otwarte, odbywać się będą w formie online.

    INFORMACJA O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ – I półrocze

    na 3 dni robocze przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

    21.01.2022 r.

    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

    22.12.2021 r.

      

    INFORMACJA O OCENIE ROCZNEJ

    na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

    07.06.2022 r.

    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej
    w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

    13.05.2022 r.

      

    POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

    I półrocze

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

    26.01.2022 r.

    II półrocze 

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

    14.06.2022 r.

      

    EGZAMINY POPRAWKOWE

    Podania należy składać do dnia

    21.06.2022 r.
    do godz. 16:00

    informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną przekazane za pośrednictwem poczty
    27.06.2022 r. lub inny sprawdzalny sposób