•  

    Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

     

     

    TERMIN

    UWAGI

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    01.09.2022 r.

     

    I półrocze

    od 01.09.2022 r.

    do 27.01.2023 r.

     

    II półrocze

    od 30.01.2023 r.

    do 23.06.2023 r.

     

    DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    Dzień Edukacji Narodowej

     

    14.10.2022 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szkolnego

    Dzień wolny

    31.10.2022 r. (poniedziałek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szkolnego (,,dni dyrektorskie”)

    Wszystkich Świętych

    01.11.2022 r. (wtorek)

     

    Święto Niepodległości

    11.11.2022 r. (piątek)

     

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2022 r.

     

    Święto Trzech Króli

    06.01.2023 r. (piątek)

     

    Ferie zimowe

    13.02.2023  - 26.02.2023 r.

     

    Rekolekcje wielkopostne - dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk.

    30 – 31 marca 2023 r. (czwartek-piątek)

    opieka świetlicowa

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6 – 11 kwietnia 2023 r.

     

    Święto Pracy

    01.05.2023r.(poniedziałek)

     

    Dzień wolny

    2 maja 2023r.

    (wtorek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

    Święto Konstytucji 3 maja

    03.05.2023r. (środa)

     

    Egzamin ósmoklasisty:

    1- język polski (wtorek)

    2 – matematyka (środa)

    3- język obcy nowożytny (czwartek)

    23 -25 maja  2023 r.

    Dni wolne od zajęć lekcyjnych

     

    Dzień Dziecka

    01.06.2023 r. (czwartek)

    Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie uczestniczą w innych zajęciach szkolnych.

    Boże Ciało

    08.06.2023 r. (czwartek)

     

    Dzień wolny

    09.06.2023 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk. („dzień dyrektorski”)

    Egzamin ósmoklasisty:

    1- język polski (poniedziałek)

    2 – matematyka (wtorek)

    3- język obcy nowożytny (środa)

    12 -14 czerwca 2023 r.

    Termin dodatkowy dla uczniów, którzy nie mogli zdawać egzaminu w podstawowym terminie

    Zakończenie roku szkolnego

    23.06.2023 r. (piątek)

     

    Wakacje

    od 25.06.2023 r.
    do 31.08.2023 r.

     

           

     

    SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

    Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0- VIII (wywiadówki)

    20.09.2022   /wtorek/

    15.11.2022       /wtorek/

    26.01.2023 /czwartek/

    28.03.2023 /wtorek/

    16.05.2023
    /wtorek/

    Godziny zebrań będą ustalane przed każdym spotkaniem

    Godziny dostępności

     

     

    Informacje na temat tego, w jakich dniach i godzinach nauczyciele są dostępni dla rodziców i uczniów, zostaną przekazane za pośrednictwem wychowawców klas.

     W przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne, zarówno spotkania z rodzicami, jak i godziny dostępności, odbywać się będą w formie online.

     

    INFORMACJA O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ – I półrocze

    na 3 dni robocze przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

    20.01.2023 r.

    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

    20.12.2022r.

     

     

    INFORMACJA O OCENIE ROCZNEJ

    na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

    07.06.2023 r.

    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

    12.05.2023 r.

      

    POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

    I półrocze

     

     

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

    25.01.2023 r.

     

    II półrocze

     

     

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

    14.06.2023 r.

     

      

    EGZAMINY POPRAWKOWE

    Podania należy składać do dnia

    20.06.2023 r.
    do godz. 16:00

    informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną przekazane za pośrednictwem poczty

    26.06.2023 r. lub inny sprawdzalny sposób