• Stołówka szkolna

    • Regulamin stołówki szkolnej

    • 1.  Ze stołówki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły, w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, najbliższa rodzina pracowników.

     2.  Obiady wydawane są w godzinach  10.25 według ustalonego harmonogramu.

     3.  1-ego każdego miesiąca wydawane są kartki abonamentowe na dany miesiąc.

     4.  W przypadku zgubienia całego bloczka obiadowego za odpłatnością 5 zł, wydawany jest duplikat.

     5.  Pojedyncze kartki zastępcze są wydawane w kancelarii świetlicy.

     6.  Od godz. 13.30 można spożywać bezpłatnie gorącą zupę (uczniowie i pracownicy szkoły)

     7.  Odzież wierzchnią i plecaki na czas spożywania obiadu należy pozostawiać w szatni.

     8.  O nieobecności dziecka na obiedzie należy powiadomić kancelarię świetlicy danego dnia do godz. 8.30 (osobiście lub telefonicznie, tel. 668 211 767).

     9. Jeśli nie zostanie zgłoszona nieobecność dziecka, rodzic musi zapłacić za niewykorzystane obiady.

     10. Opłaty za obiady należy uiszczać do 10-tego każdego miesiąca.

     11. Rezygnację z korzystania z posiłków należy zgłaszać na 2-3 dni wcześniej lub na koniec miesiąca. 

     12. Wpłaty za obiady przyjmowane są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11.00-15.00, we wtorki w godz. 11.00-16.30.

      

     Przed wejściem na stołówkę szkolną obowiązuje dezynfekcja rąk.

      

     Koszt obiadów = ilość obiadów w danym miesiącu x 7,00 zł.

     Należności za obiady przyjmuje intendentka p. Jolanta Rosińska.

     Istnieje również możliwość dokonywania wpłat bezpośrednio przelewem na konto:

     SP1 Stołówka

     33 8924 0007 0005 1637 2000 0002

     tytułem: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

      

     Zapisów uczniów na obiady w stołówce szkolnej można dokonywać telefonicznie pod numerami:

     668 211 767 lub 29 752 23 40

     Istnieje możliwość korzystania z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego Barbary Bieńkowskiej.

      

      

     ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SMACZNEGO:) 

      

     Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, papryka słodka, bazylia, zioła prowansalskie. 

     Zgodnie z informacjami producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

      

     REGULAMIN ZAKUPU, WYDAWANIA
     I ROZLICZANIA  OBIADÓW
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ
     NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W PRZASNYSZU

     1. Proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków  wyłącznie  z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”.
     2. Loginy i hasło tymczasowe zostanie wysłany po dodaniu rodzica do systemu (prosimy sprawdzić także skrzynkę SPAM na swojej poczcie elektronicznej i zachować pierwszą wiadomość).
      Loginem do aplikacji nie jest email tylko fraza “rodzic+numer”.
     3. W razie problemów z zalogowaniem się do konta można uzyskać informacje kontaktując się z Intendentem szkoły pod numerem telefonu: 668 211 767
     4. Do wydania zakupionego przez aplikację Jem W szkole posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku i sprawdza status zakupionych i opłaconych posiłków.
     5. Dzięki operatorowi szybkich płatności tPay zamówienia i opłaty mogą być wykonywane 24 h na dobę 7 dni w tygodni i w czasie rzeczywistym informacje trafiają do Intendenta. Realizacja płatności obciążona jest prowizją 1% od realizowanej płatności np. przy kwocie 100 zł jest to 1 zł prowizji.
     6. Brelok pobiera się jednorazowo u Intendenta szkoły  - innym rozwiązaniem jest rozdanie breloków dzieciom.
     7. Rodzic po otrzymaniu breloka zobowiązany jest wprowadzić jego nr w aplikacji JEM W SZKOLE w zakładce TWOJE DANE zgodnie z przesłaną instrukcją pierwszego logowania (dostepna także na stronie https://www.jedynka-przasnysz.pl/ )
     8. Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą i zniszczeniem. W momencie rezygnacji z obiadów, zakończenia edukacji w SP 1 należy brelok zwrócić do Intendenta szkoły.
     9. Utratę lub zniszczenie breloka należy bezzwłocznie zgłosić Intendentowi, aby zapobiec wydania posiłku osobie nieuprawnionej.
     10. W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej wyda nowy brelok za opłatą np. 5  zł. W celu dalszego korzystania z wykupionych posiłków należy uiścić opłatę za wydanie nowego breloka.
     11. Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji Jem W Szkole do 27 dnia miesiąca poprzedzającego wydawane posiłki np. do 27 stycznia składamy zamówienia i opłacamy posiłki na luty. Po tym terminie zakup obiadów jest niemożliwy.
     • Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji Jem W Szkole.
     • Za pośrednictwem aplikacji dostępna jest możliwość zamawiania i opłat przez cały miesiąc i wymaga wyprzedzenia zamówienia oraz opłaty minimum 1 dzień przed zamawianym posiłkiem np. w poniedziałek można zamówić posiłki najwcześniej na środę  i kolejne dni.
     1. Za pomocą aplikacji można dokonać zakupu dowolnej liczby posiłków..
     2. Za pomocą aplikacji Jem W Szkole dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecność dziecka w danym dniu, dodatkowo można zapoznać się z historią wpłat i zaplanowanym jadłospisem. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.
     3. W przypadku nieobecności dziecka w szkole w dniu, w którym ma wykupiony posiłek w stołówce szkolnej rodzic ma możliwość zgłosić nieobecność dziecka za pomocą aplikacji Jem W Szkole, najpóźniej do godziny np. 8.30 tego samego dnia.
     4. Aplikacja automatycznie naliczy nadpłatę na koncie dziecka o wartości posiłków w dni z prawidłowo zgłoszoną nieobecnością.
     5. Nadpłata za zgłoszone nieobecności pomniejsza należność za posiłki w kolejnym zamówieniu wykonanym poprzez aplikację Jem W Szkole.
     6. Rodzic zobowiązany jest zgłosić wszelkie nieobecności dziecka za pomocą aplikacji (w przypadku planowanej w szkole wycieczki, wyjścia do kina, zawodów, choroby itd.)
     7. Nieuzasadniona i niezgłoszona nieobecność na posiłku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany posiłek.
     8. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument – „Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.
     9. W przypadku problemów technicznych z obsługą aplikacji „Jem w szkole” należy skontaktować się z pracownikiem szkoły pod numerem 668 211 767
     10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

      

     Do pobrania:

     Obsluga_systemu_JemWSzkole.pl_-_Instrukcja_dla_rodzicow.docx